website

in aanbouw…

TOA staat voor Technisch Onderwijsassistent, en POA voor Praktisch Onderwijsasssistent.
Beideondersteunen het bèta / praktische onderwijs, denk aan experimenten en practica bij biologie, natuur- & scheikunde bijvoorbeeld. Een TOA werkt veelal in het middelbaar onderwijs, een POA veelal in het MBO, HBO, uni… Vroeger heette de TOA “Amanuensis“.

TOAs en POAs hebben eenlandelijkse vereniging die jaarlijks bijeenkomt, zie www.nvon.nl en zoek even 😉
Deze website gaat stras dus over TOAs en POAs in het onderwijs. website is online sinds 17/11/22
contact email info@toapoa.nl

Our Services

Web Design

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don’t confuse people.

Graphic Design

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don’t confuse people.

Content Creation

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don’t confuse people.

About Us

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

QUESTIONS?

Whether you’re curious about features, a free trial, or
even press, we’re here to answer any questions.